18.3 C
Mažeikiai
2023 / 06 / 01

Devynis kartus pamatuok, o dešimtą – kirpk, arba kodėl norėdamas paramos turi būti akylas

Ar jau skaitėte?

Skaitomiausi

Su naujuoju programavimo laikotarpiu ateina daug naujovių. Keisis tiesioginių išmokų struktūra, kuri bus konstruojama pagal „žaliąją architektūrą“ ir sudarys galimybę išmokų gavėjams savanoriškai prisiimti papildomų aplinkosaugos reikalavimų, taip prie bazinės išmokos pelnyti papildomas išmokas, pretenduojantiems į paramą pagal Kaimo plėtros programą teks atsižvelgti į tokias svarbias aplinkybes kaip globalizacijos tendencijos, fiskaliniai ribojimai ir aplinkos tvarumas. Apmąstyti yra ką. Greičiausiai teks vadovautis liaudies išmintimi: 9 kartus pamatuoti, o tik 10 -tąjį kirpti. Kokiomis Kaimo plėtros priemonėmis žemdirbiai galės naudotis siekdami savo, valstybės bei Europos Sąjungos prisiimtų įsipareigojimų? Apie tai agroakademija.lt vyr. redaktorė Ramunė Sutkevičienė kalbasi su Mindaugu Mižutavičiumi, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistu.

- Reklama -

Prasidėjo naujasis ES paramos laikotarpis. Šiuo metu ūkininkams aktualiausias klausimas – kas keičiasi?

Pokyčių naujuoju laikotarpiu yra nemažai. Didžiausi susiję su tiesioginėmis išmokomis, bet yra ir tam tikrų pokyčių, kurie svarbūs pagal Kaimo plėtros programą teikiamai paramai. Pirmiausia, reikėtų paminėti, kad Kaimo plėtros programos antro ramsčio biudžetas naujuoju laikotarpiu mažėja. Ką tai reiškia?

Mindaugas Mižutavičius, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos Paslaugų ir produktų valdymo specialistas.

Bendras biudžeto mažėjimas lems nemažą konkurenciją tarp ūkininkų. Vadinasi, prieš teikdami paraišką, ūkininkai turės gerai įvertinti savo galimybes gauti paramą.

Populiariausios paramos priemonės bus tęsiamos ir naujuoju laikotarpiu, tačiau tam tikrų pokyčių tikrai bus. Su jais susipažinsime, kai bus paskelbti konkrečių taisyklių projektai.

Prioritetas ir toliau išlieka jaunųjų ūkininkų įsikūrimas. Jiems planuojama skirti paramos daugiau: vienam projektui galima gauti iki 60 tūkst. eurų (praeitu laikotarpiu – iki 40 tūkst. eurų). Taip pat numatyta suteikti galimybę jauniesiems ūkininkams pasinaudoti lengvatinėmis paskolomis iki 40 tūkst. eurų. Bendrai jie galėtų prašyti paramos iki 100 tūkst. eurų.

- Reklama -

Bus tam tikrų pokyčių, susijusių ir smulkiais ūkiais. Nauju laikotarpiu nelieka įprastos 15 tūkst. eurų paramos, kurią smulkieji galėdavo gauti kaip kompensaciją. Dabar smulkieji, norėdami gauti paramą, turės iš dalies prisidėti savo lėšomis, nes išlaidos nebus 100 proc. finansuojamos. Bus skatinamas bendradarbiavimas su kitais ūkiais – drauge smulkieji ūkiai galės prašyti iki 100 tūkst. eurų paramos. Žinoma, paramos galės prašyti ir pavieniai pareiškėjai, tačiau sumos atitinkamai bus mažesnės.

Naujesnė priemonė – tvarios investicijos į žemės ūkio valdas, kuri skirta gyvulininkystės ūkių šeimininkams ir susijusi su mėšlo tvarkymu, biodujų jėgainių įrengimu ir gyvūnų gerovės užtikrinimu.

Kokios ūkininkams siūlomos galimybės ir kokie prioritetai?

Kiekviena priemonė siūlo skirtingas galimybes, kuriomis gali pasinaudoti ūkininkai. Tai priklauso nuo konkrečių pareiškėjo poreikių.

Naujojo laikotarpio priemonės, galima sakyti, bus tokios pačios, tik tęsiamos su tam tikrais pokyčiais. Išliks remiamos populiariausios investicijos į įrangą, techniką, statybas, infrastruktūros atnaujinimą ir pan. Žinoma, bus skatinamos investicijos, susijusios su šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimu, tiksliąja žemdirbyste, yra tvarios, užtikrinančios gyvūnų gerovę. Taip pat daugiau dėmesio bus skiriama aukštesnę pridėtinę vertę kuriantiems projektams, kuriuose numatytas žemės ūkio produktų perdirbimas ir tiekimas rinkai.

Kokie artimiausi kvietimai teikti paraiškas?

Nuo vasario pradžios jau startavo parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui. Ja gali pasinaudoti visi fiziniai asmenys, labai mažos įmonės taip pat miško valdytojai, kurie nori investuoti į bendradarbiavimą vykdydami bendrus darbo procesus dalijantis įrenginiais, technika ar ištekliais. Paraišką gali teikti nemažiau kaip du ūkio subjektai.

Tuo pačiu metu prasideda kvietimai trumposioms tiekimo grandinėms skatinti. Šia parama gali pasinaudoti fiziniai, juridiniai asmenys bei viešieji juridiniai asmenys. Parama skiriama trumposios maisto tiekimo grandinės vystymui nuo produkcijos gamybos, perdirbimo iki tiekimo galutiniam vartotojui. Taip pat naudojantis šia parama galima investuoti į regioninio logistikos centrą įsteigimą.

Kovo mėnesį planuojamas kvietimas investicijoms į žemės ūkio valdas. Parama galės pasinaudoti visų sektorių atstovai. Šį kartą, kaip ir praėjusiais metais, atrankos kriterijai ir biudžetas bus išskirti pagal žemės ūkio sektorius. Ūkininkai galės prašyti ne tik subsidijos, bet ir lengvatinės paskolos. Remiamos įvairios investicijos. Vis tik ūkininkai turi žinoti, kad žemės ūkio technika ir įranga,

išskyrus purkštuvus ir trąšų barstytuvus, susijusius su tiksliuoju ūkininkavimu, nebus remiama. Ši sąlyga netaikoma gyvulininkystės, sodininkystės, daržininkystės ir uogininkystės sektoriams, taip pat neriami traktoriai, juostinės ir tiesioginės sėjamosios.

Kovą planuojama parama norintiems investuoti į juostinį ar vielinį aptvarą ir apsaugoti savo gyvulius nuo vilkų daromos žalos. Tik svarbu paminėti, kad parama skiriama tik tam tikrose savivaldybėse, kuriose vilkų padaroma žala yra didesnė.

Gegužės mėnesį planuojama organizuoti kvietimą paramai smulkiesiems ūkiams pagal buvusią Kaimo plėtros programą, t. y. kai pareiškėjai galėdavo prašyti 15 tūkst. eurų išmokos. Taip pat gegužę, jau pagal naują programą, bus organizuojamas kvietimas jaunųjų ūkininkų paramai gauti.

Tai artimiausi kvietimai teikti paraiškas. Žinoma, šiais metais jų bus daugiau. Šių metų paraiškų rinkimo grafikas yra patvirtintas ir skelbiamas viešai.

Pretenduodami į paramą ūkininkai taip pat turi būti akyli, be to, atlikti ir tam tikrus namų darbus. Kokius?

Labai svarbu susipažinti paramos taisyklėmis, atrankos kriterijais bei įsipareigojimais. Taip pat reikėtų suprasti, kad jei kaimynas sėkmingai gavo paramą, nereiškia, kad ir jums pavyks ją gauti. Kiekvieno ūkio situacija skirtinga ir ją reikia labai gerai išanalizuoti ir įvertinti.

Tiesa, taisyklių punktus kartais sudėtinga suprasti, todėl rekomenduočiau nesukti galvos ir savo galimybes įsivertinti konsultuojantis su specialistais. Taip pareiškėjas galės apsisaugoti nuo to, kad netinkamai interpretuos taisykles, todėl gali kilti problemų vėliau, įgyvendinant projektą.

Kitas namų darbas – bendradarbiauti su konsultantu, o neatsiriboti ir „nenusiplauti rankų“. Juk konsultantas turi žinoti ūkio realią situaciją ir galimybes, suprasti kliento poreikius, kad paruoštų tinkamą projektą. Taip pat svarbu išsiaiškinti visus bendradarbiavimo su konsultantu niuansus, pvz., ar bus tik paruošta paraiška ir toliau projektą reikės administruoti pačiam, ar konsultantas bendradarbiaus projekto įgyvendinimo ir kontrolės laikotarpiu.

Reiktų nepamiršti, kad parama nekompensuoja 100 proc. visų išlaidų, todėl reikia pagalvoti, iš kur reikės gauti papildomų lėšų investicijoms finansuoti bei įvertinti, ar pagal taisykles norimos investicijos yra tinkamos finansuoti. Svarbu suprasti, kad gauti paramos pinigai nereiškia, kad jie jau kišenėje. Jei nebus įgyvendinti numatyti rodikliai, gali būti pritaikytos sankcijos. O padaryti klaidų šioje vietoje yra plačios galimybės.

Apibendrinant, galima teigti, kad svarbiausia gerai paruošti savo namų darbus dar prieš projekto rengimą ir pateikimą. Jei būčiau asmuo, pretenduojantis į paramą, mano tikslas būtų kiek įmanoma labiau sumažinti nesėkmingo projekto riziką, o ją galima mažinti, kai turime pakankamai informacijos apie visą procesą ir esame į jį įsitraukę tiek, kad iškilus problemai galėtume viską suvaldyti.

Gerai. Įsivaizduokime, kad pretenduojate į paramą. Pagal kokius kriterijus rinktumėtės konsultantą ar įmonę, kurie ruoštų projekto planą?

Konsultanto pasirinkimas – labai asmeninis dalykas, nes su tuo žmogumi reikės dirbti mažiausiai kelerius metus, jei neapsiribojama tik projekto parengimu. Pirmas dalykas, į ką atkreipčiau dėmesį, – ką rekomenduoja kiti ūkininkai. Čia toks paprasčiausias ir lengviausias būdas gauti informaciją apie paraiškų rengėjus ir susidaryti tam tikrą pirminę nuomonę.

Kitas svarbu momentas yra konsultanto patirtis. Kiek ilgai dirba su žemės ūkio srities projektais, kiek ir kokių yra paruošęs, kaip sekėsi. Šiuo atveju, reikia turėti tiek finansinių, tiek žemės ūkio srities žinių, todėl patirtis labai svarbus veiksnys. Žinoma, nereikėtų bijoti tų, kurie neturi daug patirties ar pirmą kartą rengia paraišką, bet labai svarbu įvertinti, ar konsultantas dirba komandoje, ar šalia jo yra patyręs žmogus, galintis padėti atsakyti į iškilusius klausimus ir prižiūrėti darbo kokybę, ar, reikalui esant, perimtų administruoti projektą ir klientui nereiktų sukti galvos. Taip dirbame mes. Konsultavimo tarnybos verslo ekonomikos konsultantai yra nešališki ir siekia betarpiškai bendradarbiauti su klientais iki pat projekto kontrolės pabaigos, o ypač intensyviai – paraiškos rengimo, vertinimo ir įgyvendinimo bei kontrolės laikotarpiais, kur rizika suklysti yra pati didžiausia. Patirties turime nemažai – projektus rengiame beveik tris dešimtmečius, o mūsų tikslas nesikeičia – sėkmingai įgyvendintas ūkininko projektas. Tai – ūkininko ir konsultanto komandinis darbas.

Ačiū už pokalbį.

Erika Mankutė
Rinkodaros skyriaus vadovė
Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

spot_img
spot_img

Kodėl į Lietuva grįžta žmonės?

Pirmą kartą nuo Nepriklausomybės atkūrimo Lietuvoje stebima migracijos teigiamo balanso tendencija – jau trejus metus iš eilės Lietuvos piliečių grįžta daugiau, nei išvyksta. Valstybės duomenų agentūros duomenimis, 2022 m. į šalį grįžo 14 352...

„Iki“ nestabdo – kainas iki 15 proc. mažina dar daugiau pieno produktų

Grietinė, sviestas, sūris, tepamas sūrelis – gausus skaičius šių kasdienio vartojimo produktų birželį „Iki“ parduotuvėse jau kainuoja daugiau nei dešimtadaliu pigiau. „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė sako, kad vos pamatęs galimybę, prekybos tinklas ėmėsi...

Artėja tėvo diena: patarimai, kaip šiemet nustebinti artimą žmogų

Vasara neišvengiamai artėja, o kartu su jos pradžia, birželio pirmąjį sekmadienį, pasitiksime ir tėvo dieną. Nors tėtis – vienas iš svarbiausių žmonių mūsų gyvenime, kartais pritrūksta idėjų ir įkvėpimo, kokia dovana šiemet pavyks jį...

ORAI: Šiandien vietomis trumpas lietus, aukščiausia temperatūra 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių šilumos

Šiandien Lietuvoje vietomis trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 4–9 m/s, šiauriniuose ir vakariniuose rajonuose antroje dienos pusėje stiprės – šiaurės, šiaurės rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Aukščiausia temperatūra 20–25, pajūryje 17–19 laipsnių...

Horoskopai birželio 1 dienai

AVINASVėjas jums palankus, tad nedelsdamas pradėkite kelionę vaizduotėje ar tikrovėje. Jūsų sąmonė švari, o mintys aiškios. Pats laikas pagaliau priimti seniai atidėliotą sunkų sprendimą. JAUTISGalite patirti kažką nepaprasta, kas ilgam išmuš jus iš vėžių. Atidžiai...

„Iki“ mažina kainas kasdieniams produktams – ilgo galiojimo pienas ir grietinėlė kainuos iki 18...

Nuo šiol populiarūs ilgo galiojimo pieno produktai kainuos iki 18 proc. pigiau – prekybos tinklas „Iki“ mažina kainas UAT pienui ir grietinėlei. „Iki“ komunikacijos vadovė Vaida Budrienė sako, kad šis pokytis – nuolatinių pastangų...

Užburtas lėšų stygiaus ratas: kaip dar labiau nepakenkti savo finansiniam stabilumui?

Valstybės duomenų agentūros (VDA) atliktas Lietuvos gyventojų tyrimas rodo, kad praėjusiais metais net 16 proc. šalies gyventojų patyrė materialinį nepriteklių. Pinigų trūkumas – nemenka našta, apsunkinanti ne tik kasdienes gyvenimo situacijas, bet ir turimus...

Gailėsitės nepabandę anksčiau: ledai iš varškės – paprastai pagaminami, sveikesni ir pigesni

Varškė – populiarus lietuvių virtuvės produktas, iš kurio nuo seno gaminame tiek saldžius desertus, tiek pagrindinius patiekalus. Tačiau pastaruoju metu pasaulyje populiarėja dar vienas varškės skanėstas – smaližių širdis užkariauja varškės ledai. Jie sveikesni,...

Merų nuomonės dėl iniciatyvos tarybos nariams mokėti fiksuotus atlyginimus skirias

Lietuvos merų nuomonės dėl Seime brandinamos iniciatyvos reglamentuoti savivaldybės tarybos nariams skiriamą lėšų tvarką skiriasi. Nors merai sveikina pasiūlymą fiksuoti savivaldos politikų veiklai skiriamą atlygį, nuomonės dėl to, kiek per mėnesį savivaldybė turėtų skirti...

„Iki“ pataria, kaip apsipirkti yra ekonomiškiau – eiti į parduotuvę kartą per savaitę ar...

Būdai, kaip sumažinti išlaidas maisto produktams, – aktualumo neparandanti tema. Vienas dažniausiai girdimų laiko patikrintų vadinamų patarimų yra siūlymas į parduotuvę eiti rečiau, pavyzdžiui, kartą per savaitę. Visgi Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos...

Laidotuvių tradicijos keičiasi: pasakoja atsisveikinimo namų vadovė

Atsisveikinti su mirusiuoju besirenkantys žmonės vis dažniau vietoj masyvių vainikų ir didžiulių glėbių gėlių renkasi dovanoti vieną gėlės žiedą ir voką su pinigais. Ši tradicija, kai pagarbą velioniui norima išreikšti ir finansine parama jo...

Taupiai, bet nekukliai: ką patiekti per grilio vakarėlį, kad abejingų neliktų?

Vasariški orai – puikus pretekstas užkurti kepsninę kad ir kasdien. Be to, grilinimas yra gera dingstis pasikviesti draugų ir kartu gerai praleisti laiką. Dažnai žmonės klysta manydami, kad įsimintiniems grilio vakarėliams reikia plačiai atverti...

ORAI: Trečiadienio dieną aukščiausia temperatūra 19–24, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos

Trečiadienio dieną bus be lietaus. Vėjas vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s. Aukščiausia temperatūra 19–24, pajūryje 16–18 laipsnių šilumos. Ketvirtadienio naktį be lietaus, dieną vietomis numatomas trumpas lietus. Vėjas besikeičiančios krypties, 5–10 m/s, antroje dienos pusėje šiaurės...

Horoskopai gegužės 31 dienai

AVINASGalimi nelabai žymūs, bet pakankamai skaudūs pokyčiai (nes palies jus labai asmeniškai). Tvirtos draugystės nelaikykite savaime suprantamu dalyku. Viskas keičiasi. JAUTISBūti atsargiam - dar nereiškia būti paranojiku. Verčiau budriai stebėkite kiekvieną, atrodantį įtartinai. nesileiskite į...
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img